تبلیغات
ღღنســـــــــــیآن به روزღღamnesiaღღ - جملات الهام آمیز برای زندگی

جملات الهام آمیز برای زندگی (7)

inspirational words 1 جملات الهام آمیز برای زندگی (7)

جملات الهام آمیز برای زندگی

inspirational words 2 جملات الهام آمیز برای زندگی (7)

جملات الهام بخش جدید

inspirational words 3 جملات الهام آمیز برای زندگی (7)

جملات الهام بخش برای زندگی

inspirational words 4 جملات الهام آمیز برای زندگی (7)

جملات پند آموز برای زندگی

inspirational words 5 جملات الهام آمیز برای زندگی (7)

جملات فلسفی زیبا برای زندگی

inspirational words 6 جملات الهام آمیز برای زندگی (7)

جملات الهام بخش برای زندگی

inspirational words 7 جملات الهام آمیز برای زندگی (7)

جملات الهام بخش برای زندگی

inspirational words 8 جملات الهام آمیز برای زندگی (7)

جملات الهام بخش برای زندگی

inspirational words 9 جملات الهام آمیز برای زندگی (7)

جملات الهام بخش برای زندگی

inspirational words 10 جملات الهام آمیز برای زندگی (7)

جملات الهام بخش برای زندگی

inspirational words 11 جملات الهام آمیز برای زندگی (7)

جملات الهام بخش برای زندگی

inspirational words 12 جملات الهام آمیز برای زندگی (7)

جملات الهام بخش برای زندگی

inspirational words 13 جملات الهام آمیز برای زندگی (7)

جملات الهام بخش برای زندگی

inspirational words 14 جملات الهام آمیز برای زندگی (7)

جملات الهام بخش برای زندگی

inspirational words 15 جملات الهام آمیز برای زندگی (7)

جملات الهام بخش برای زندگی

inspirational words 16 جملات الهام آمیز برای زندگی (7)

جملات الهام بخش برای زندگی

inspirational words 17 جملات الهام آمیز برای زندگی (7)

جملات الهام بخش برای زندگی

inspirational words 18 جملات الهام آمیز برای زندگی (7)

جملات الهام بخش برای زندگی

inspirational words 19 جملات الهام آمیز برای زندگی (7)

جملات الهام بخش برای زندگی

inspirational words 20 جملات الهام آمیز برای زندگی (7)

جملات الهام بخش برای زندگی

inspirational words 21 جملات الهام آمیز برای زندگی (7)

جملات الهام بخش برای زندگی

inspirational words 22 جملات الهام آمیز برای زندگی (7)

جملات الهام بخش برای زندگی

inspirational words 23 جملات الهام آمیز برای زندگی (7)

جملات الهام بخش برای زندگی

inspirational words 24 جملات الهام آمیز برای زندگی (7)

جملات الهام بخش برای زندگی

inspirational words 25 جملات الهام آمیز برای زندگی (7)

جملات الهام بخش برای زندگی

inspirational words 26 جملات الهام آمیز برای زندگی (7)

جملات الهام بخش برای زندگی

inspirational words 27 جملات الهام آمیز برای زندگی (7)

جملات الهام بخش برای زندگی

inspirational words 28 جملات الهام آمیز برای زندگی (7)

جملات الهام بخش برای زندگی

inspirational words 29 جملات الهام آمیز برای زندگی (7)

جملات الهام بخش برای زندگی

inspirational words 30 جملات الهام آمیز برای زندگی (7)

جملات الهام بخش برای زندگی

inspirational words 31 جملات الهام آمیز برای زندگی (7)

جملات الهام بخش برای زندگی

inspirational words 32 جملات الهام آمیز برای زندگی (7)

جملات الهام بخش برای زندگی

inspirational words 33 جملات الهام آمیز برای زندگی (7)

جملات الهام بخش برای زندگی

inspirational words 34 جملات الهام آمیز برای زندگی (7)

جملات الهام بخش برای زندگی

inspirational words 35 جملات الهام آمیز برای زندگی (7)

جملات الهام بخش برای زندگی

inspirational words 36 جملات الهام آمیز برای زندگی (7)

جملات الهام بخش برای زندگی

inspirational words 37 جملات الهام آمیز برای زندگی (7)

جملات الهام بخش برای زندگی

inspirational words 38 جملات الهام آمیز برای زندگی (7)

جملات الهام بخش برای زندگی

inspirational words 39 جملات الهام آمیز برای زندگی (7)

جملات الهام بخش برای زندگی

inspirational words 40 جملات الهام آمیز برای زندگی (7)

جملات الهام بخش برای زندگی

inspirational words 41 جملات الهام آمیز برای زندگی (7)

او بی عیب نیست، شما هم همینطور و هر دوی شما هیچگاه کامل نخواهید بود اما اگر او می تواند حداقل یک بار شما را بخنداند، باعث شود دو بار به او فکر کنید، و اگر پذیرفت که یک انسان است و اشتباه می کند، با او بمانید و از جان برایش مایه بگذارید. او در وصف شما شعر نخواهد سرود، هر لحظه به شما فکر نخواهد کرد، اما بخشی از وجودش را به شما خواهد داد که می داند می توانید آن را بشکنید. به او آزار نرسانید، تغییرش ندهید و بیش از توانش از وی انتظار نداشته باشید. موشکافی نکنید، وقتی خوشحالتان می کند لبخند بزنید. وقتی عصبانیتان می کند آرامش خود را حفظ کنید. وقتی نیست دلتنگش شوید. عاشقش باشید. چون آدم کامل وجود ندارد اما همیشه یک نفر هست که با او کامل ترین لحظات را تجربه می کنید.

  • قالب وبلاگ
  • اس ام اس
  • گالری عکس
  • کد حرفه ای قفل کردن کامل راست کلیک
    فاتولز - جدیدترین ابزار رایگان وبمستر